10 nõuannet, mis tõstavad aruande kvaliteeti

1. Aruandes esita informatsioon selgelt eristatult ja loogilises järjekorras.

2. Jutustavas osas kasuta selgeid lühilauseid. Põimlaused las jäävad keskkooli emakeeletundidesse.

3. Kasuta samu mõisteid läbi aruande.

4. Keskendu olulisele.

5. Kasuta sama teksti suurust, formaati ja värvi läbi aruande – see on silmale ilus vaadata ja kerge lugeda.

6. Bilanss ja kasumiaruanne olgu pigem lühemad, aga ülevaatlikumad; detailne informatsioon avalda lisades. Bilanss peaks ära mahtuma ühele leheküljele.

7. Ära katkesta lisa lehekülje vahetudes. Pigem jäägu vaba ruumi lehe lõpus üle, alusta uuelt leheküljelt.

8. Tulbad joondugu üksteise alla läbi aruande.

9. Numbrite järjekord tabelites – alusta suurimast.

10. Kõikidele numbrinäitajatele lisa võrdluseks eelmise aasta sama number (ka teksti sees).

Enne aruande lõplikuks kuulutamist lase see üle lugeda „mitteraamatupidajal” ja küsi tema ausat arvamust. Ja muidugi võta ka need head soovitused arvesse!