Aastaaruande koostamine esimesel tegevusaastal

Enamasti ei asutata ettevõtteid täpselt majandusaasta esimesel kuupäeval. Seetõttu ongi raamatupidamise seaduses lubatud esimese majandusaasta pikkuseks kuni 18 kuud. Samasugune erand on lubatud üleminekul teisele majandusaastale või ettevõtte lõpetamisel. Kõigil nimetatud juhtudel võib majandusaasta olla ka lühem kui 12 kuud.

Praktikas tekib ettevõtetel esimese tegevusaasta aruande koostamisel sageli küsimus, millise kuupäevaga koostada algbilanss või kas see on üldse vajalik. Õige on, et oma esimeses majandusaasta aruandes koostab raamatupidamiskohustuslane algbilansi asutamiskuupäevaga, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuse tekkimist. Näiteks kui sissemakse on teostatud rahas ja kapitali nominaalväärtuses, koosneb algbilanss rahast ja kapitalist, ülejäänud kirjetele märgitakse nullid.

Kui tavaliselt on majandusaasta aruandes nõutud kõikide numbriliste näitajate puhul võrdlusandmeid, siis kasumi- ja rahavoogude aruandes võrreldavaid arvnäitajaid ei esitata. Rahavoogude aruandes esitatakse raha ja raha ekvivalentide algsaldona algbilansis kajastatud raha ja raha ekvivalentide summa.