Audiitor – müüdid ja tegelikkus

Mida audiitor teeb ja ei tee finantsauditi käigus

 

Audiitor teeb Audiitor ei tee
 • Kontrollib aastaaruande vastavust raamatupidamistavale
 • Kontrollib maksuarvestusprintsiipide rakendamist nii palju, kui on aastaaruande kui terviku seisukohalt vajalik
 • Kontrollib, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes ettevõttest adekvaatse pildi
 • Annab oma tööga mõistliku kindluse
 • Keskendub olulistele finantsnäitajatele
 • Nõuab tõendusmaterjale, et täita seadusest tulenevad nõuded
 • Ei koosta kliendi aastaaruannet, sealhulgas ei vali ettevõttele arvestuspõhimõtteid, ei anna raamatupidamislikke hinnanguid
 • Ei tööta välja sisekontrolli süsteemi
 • Ei anna auditi raames kõikehõlmavat hinnangut ettevõtte sisekontrolli süsteemi toimivuse kohta
 • Ei koosta ettevõttele auditi raames raamatupidamise sise-eeskirju
 • Ei teosta maksuauditit
 • Ei kontrolli raamatupidaja töö perfektsust
 • Ei koosta konsolideerimise tabelit
 • Ei pane kokku rahavooge
 • Ei anna 100%-list kindlust
 • Ei aja taga igat viimast eurot
 • Ei võta juhatuselt vastutust
 • Ei ole paranoiline skeptik