Ettevõtte asutamise kajastamine raamatupidamises

Ettevõtte elutsükkel algab asutamisega. Seega raamatupidamises on esimene kanne osa-/aktsiakapitali tekkimine. Mis lisaks kapitali suurenemisele raamatupidamises toimub, sõltub sellest, kuidas osanikud on asutamisel kokku leppinud.

  • Kui sissemakse võrdub ühingu kapitali suurusega ning sissemakse teostatakse rahas, on olukord lihtne. Asutamiskuupäeval tehakse ühingu raamatupidamises kanne, millega suurenevad raha konto ja ühingu kapitali konto võrdsetes summades.
  • Kui tegemist on mitterahalise sissemaksega, siis asutamiskuupäeval tekib ettevõtte raamatupidamisregistritesse osa-/aktsiakapitali ja vara. Vara väärtus raamatupidamises on sel hetkel asutamislepingus kokkulepitud ja hindajate poolt määratud väärtus. See on antud vara soetusmaksumus ettevõtte jaoks. Siin ei oma tähtsust, millise summa eest on mitterahalise sissemakse teostaja selle soetanud või milline oli eseme väärtus sissemakse teostaja raamatupidamises.
  • Kui sissemakse suurus ületab kapitali suuruse, kajastub erinevus seotud omakapitali koosseisus oleval kontol „Ülekurss“ ehk „Aažio“.
  • Asutamiskulud ei ole asutatava ühingu kulud, vaid peaksid jääma asutajate kanda.
Vastavalt muutunud Äriseadustiku § 140 tohib alates 1.01.2011 asutada osaühinguid osakapitaliga kuni 25 000 eurot ilma sissemakseid tegemata. Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Kuni sissemakse täieliku tasumiseni ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali ega maksta osanikele dividende.
Juhul, kui osaühingul puudub tingimusteta nõudeõigus osaniku vastu (näiteks juhul, kui osanik on kohustatud oma osade eest tasuma ainult teatud situatsioonis), ei saa osaühing kajastada oma bilansis nõuet osaniku vastu ega sellele vastavat osakapitali.
Juhul, kui osaühingul eksisteerib tingimusteta nõue osaniku vastu (näiteks juhul, kui osanik on kohustatud tegema sissemakse teatud kuupäevaks), võib osaühing kajastada oma bilansis nõuet osaniku vastu saadaoleva tasu õiglases väärtuses.