Kuidas kajastada osa- või aktsiakapitali suurendamist?

Osa- või aktsiakapitali suurendamine on tavaliselt vajalik, kui kaasatakse uusi osanikke, ettevõte laieneb või kui ettevõtte majandustegevuse tulemusel langeb ettevõtte omakapital alla äriseadustikus kehtestatud miinimumnõuete. *

Kui kapitali suurendatakse rahalise sissemaksega, suurenevad raamatupidamiskandega ettevõtte raha ja osa- või aktsiakapital. Kui kapitali suurendamine toimub seoses omakapitali langemisega alla äriseadustikus kehtestatud nõuete * , tehakse sissemakse tavaliselt ülekursiga, et täita äriseadustiku nõuded. Sellisel juhul näeb raamatupidamislik kanne välja järgmiselt:

Dt Raha

Kt Osa- või aktsiakapital

Kt Ülekurss ehk aažio

Kui osa- või aktsiakapitali suurendamine teostatakse mitterahalise sissemaksega, siis vara väärtus raamatupidamise jaoks on kapitali suurendamise otsuses kokkulepitud ja hindajate poolt määratud väärtus. See on antud vara soetusmaksumus ühingu jaoks. Siin ei oma tähtsust, millise summa eest on mitterahalise sissemakse teostaja selle soetanud või milline oli eseme väärtus sissemakse teostaja raamatupidamises enne sissemakse tegemist.

Kui tegemist on olukorraga, kus ettevõtte netovara on vähenenud alla äriseadustiku nõuete, tehakse sissemakse sageli nõudest loobumisega, eriti juhul, kui ühingul on emaettevõte, kelle käest ta on saanud finantsilist tuge äritegevuse toetuseks. Kui kapitali suurendamine toimub läbi teise poole nõudest loobumise, tehakse raamatupidamises kanne:

Dt Kohustus nõudest loobuja vastu

Kt Osa- või aktsiakapital

(Kt Ülekurss ehk aažio)

—————
* Ettevõtte netovara ei vasta äriseadustiku nõuetele – st omakapital on väiksem kui pool osa- või aktsiakapitalist või ettevõtte tüübile seadusega ette nähtud miinimumkapitalist (osaühingu puhul 2500 eurot, aktsiaseltsi puhul 25000 eurot).