Kellele on audiitorkontroll kohustuslik?

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale:

 • aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri
 • riigiraamatupidamiskohustuslasele
 • kohaliku omavalitsuse üksusele
 • avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
 • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale
 • sihtasutustele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses või kui kehtivad allpool toodud tingimused
 • äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses,

Finantsnäitajate alusel on auditi või ülevaatuse kohustus määratud järgmiselt:

 • audit on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest:
  • müügitulu 4 mln eurot
  • varade maht 2 mln eurot
  • töötajate arv 50
 • või kui on täidetud üks tingimus kolmest:
  • müügitulu 12 mln eurot
  • varade maht 6 mln eurot
  • töötajate arv 180;
 • ülevaatus on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest (ülevaatuse võib asendada auditiga):
  • müügitulu 1,6 mln eurot
  • varade maht 0,8 mln eurot
  • töötajate arv 24
 • või kui on täidetud üks tingimus kolmest:
  • müügitulu 4,8 mln eurot
  • varade maht 2,4 mln eurot
  • töötajate arv 72.

Kontrolli auditi või ülevaatuse kohustust auditikalkulaatoril

—————————————————-

Majandusaastatele, mis algasid enne 01.01.2016, kehtivad varasemad piirmäärad:

 • audit on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest:
  • müügitulu 2 mln eurot
  • varade maht 1 mln eurot
  • töötajate arv 30
 • või kui on täidetud üks tingimus kolmest:
  • müügitulu 6 mln eurot
  • varade maht 3 mln eurot
  • töötajate arv 90;
 • ülevaatus on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest (ülevaatuse võib asendada auditiga):
  • müügitulu 1 mln eurot
  • varade maht 0,5 mln eurot
  • töötajate arv 15
 • või kui on täidetud üks tingimus kolmest:
  • müügitulu 3 mln eurot
  • varade maht 1,5 mln eurot
  • töötajate arv 45.