Erikontroll

Erikontroll on audit, millega otsitakse vastust ettevõtte juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustele. Erikontrolli puhul lepitakse töövõtukirjas täpselt kokku, millised protseduurid erikontrolli käigus läbi viiakse. Erikontrolli lõppedes esitab kontrolli läbiviija kirjaliku aruande.

Omanikud, kelle osade või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 kapitalist, võivad nõuda erikontrolli korraldamise otsustamist.

Erikontrolli läbiviijaks võivad olla audiitorid, vandeadvokaadid või advokaadiühingud. Kui erikontrolli läbiviijad määrab üldkoosolek, kinnitab üldkoosolek ka nende tasustamise korra.