Mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine

Audiitori hinnangut on vaja, kui aktsiate eest tasutakse mitte rahas, vaid varaga. Osaühingute puhul on mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine audiitori poolt kohustuslik, kui osakapital on 25 000 eurot või rohkem.

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja äriühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Selliseks varaks võib olla nii materiaalne ese (näit. kinnisvara, auto, arvuti) kui ka varaline õigus (näit. võlanõue). Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor. Audiitori ülesanne on kontrollida, kas sissemakseks olevale varale on võimalik pöörata sissenõuet ja kas vara on rahaliselt hinnatav.

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks hinnatava asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahaliseks sissemakseks ei saa olla äriühingule osutatav teenus, tehtav töö ega asutajate tegevus ettevõtte asutamisel.

Mitterahalise sissemakse hindamise kord nähakse ette põhikirjas. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.