Ostueelne finantsseisu ülevaatus

Finantsseisu analüüsi eesmärgiks on fikseerida ettevõtte olukord teatud ajahetkel eesmärgiga tagada objektiivne seisukorra kaardistus.

Ettevõtete omandamisel või ühendamisel on sageli vaja anda hinnang teise poole finantsseisule. Ostetava firma finantsseisu analüüsi peab läbi viima erapooletu asjatundja, kes pole seotud tehingu läbiviimisega.

Finantsseisu analüüsi puhul lepitakse töö tellijaga eelnevalt kokku, mis on töö eesmärk ja millele analüüsi käigus keskendutakse. Töö võib hõlmata kogu ettevõtte tegevust teatud perioodil või ka keskenduda vaid teatud bilansikirjetele või tehingutele.