Pakendiaudit

Pakendiaruandluse audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang pakendiaruande vastavuse kohta pakendiseaduse nõuetele.
Auditeeritakse pakendiaruannet. Pakendiarvestuse pidamise ja pakendiaruande koostamise kohustus on pakendiettevõtjal.

Pakendiettevõtjateks, kelle pakendiaruandlust on vaja auditeerida, on kõik ühingud ja organisatsioonid, kelle kalendriaasta jooksul Eestisse müügiks toodud pakendatud kauba või toodete või Eestis tegevuse käigus täiendavalt pakendatud toodete pakendite pakkematerjali kogus ületab 5 tonni.