Signy Villems

Signy Villems - AudiitorteenusedSigny liitus Audiitorteenuste meeskonnaga 2020. aasta sügisel, omades selleks ajaks kogemust antud valdkonnas juba üle kümne aasta. Vandeaudiitorina tegeleb Signy igapäevaselt finantsaruannete auditite ja ülevaatuste läbiviimisega erinevates sektorites opereerivatele ettevõtetele. Lisaks viib Signy läbi ka teisi vandeaudiitorite jaoks asjakohaseid töövõtte, nt pakendiaruande audiitorkontroll, mitterahalise sissemakse hindamise kontroll jms.

Vandeaudiitori töö juures köidab Signyt kõige enam pidev kursisolek arvestusmaastikul toimuvaga ja enesearendamisvõimalus, töö mitterutiinne iseloom ning erinevate inimestega suhtlemise võimalus. Signy suudab alati säilitada oma teotahtelisuse, särasilmsuse ja sõbralikkuse ning talle meeldib lahendada raamatupidamises esilekerkivad probleeme – need leiavad kiire lahenduse sõltumatu ja erapooletu nõustaja kaasabil.

Vabal ajal harrastab Signy peotantsu ja mõnikord võib ta leida ka golfiväljakutelt.
Sõprade ja pere seltskonda naudib ta väga ning üheskoos eksootiliste riikide
avastamine pakub rohkelt põnevust.

Erialane kogemus
Signy on vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor alates 2012. aastast. 2020. aastale eelneva 8 aasta jooksul pühendus Signy Audiitorkogus töötades vandeaudiitorite kutse arendamisele. Audiitorkogus andis ta oma panuse erialaste regulatsioonide väljatöötamisse, vandeaudiitorite töövahendite loomisse ja koolituspakkumuste kujundamisse. Signy on töötanud selle nimel, et suureneks avalikkuse teadlikkus audiitortegevusest ja selle kutse väärtuslikkusest ettevõtluskeskkonna usaldusväärsemaks muutmisel. Audiitorkogule eelneva nelja aasta jooksul töötas Signy rahvusvahelises audiitorbüroos KPMG Baltics OÜ, kus tegeles igapäevaste auditiprotseduuride läbiviimisega.

Signy on alates 2012. aastast Audiitorkogu ja alates 2020. aastast Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Hariduskäik
2019 – 2021 Tartu Ülikool, magistriõpe – turundus ja finantsjuhtimine
2004 – 2007 Tartu Ülikool, bakalaureus – majandusteadus
2001 – 2004 C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium, majandusklass

Töökogemus
Alates 2020 vandeaudiitor, Audiitorteenuse OÜ
2012 – 2020 metodoloogia, täiendusõpe ja kommunikatsioon, Audiitorkogu
2008 – 2012 audiitor, KPMG Baltics OÜ
2007 – 2008 raamatupidaja assistent, personalispetsialist, Paikre OÜ

Kontakt
Telefon: +372 5340 8287
E-mail: signy.villems@audiitorteenused.ee